سلسله مباحث دکتر رحیم پور ازغدی بخش سوم جلسه اول

سلسله مباحث دکتر رحیم پور ازغدی
بخش سوم: علم گرایی
🔸جلسه اول
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

✅ مسئله پزشکی و مسئله ی بیمارستان سازی شما ببینید در دنیا این طوری است که وقتی یکی بیماری ناشناسی یا زکامی میگیرد باید خودش را برساند به اروپا و خودش را نشان بدهد، حتی اگر یک پزشک شاگرد اول در ایران بهش بگه آقا بیماری تو اینه تا یک پزشک غربی بهش نگه این باور نمیکنه.
طبیعی هم هست، برای اینکه تجهیزات و علم بیشتر است، این تصور ذهنی هم هست.

🔸تا قبل از دوره ی افول اسلامی این قضیه دقیقا به عکس بود، در اروپا پونصد سال پیش برید به عقب مربوط به قرن دوازده سیزده میلادی است که تا قرن شونزده میلادی بخشی زودتر و بخشی دیرتر میگه که بیمارستان سازی در دنیا و حتی ساختن بیمارستان روانی یا تیمارستان در ایران از همان قرن اول هجری شروع شد.
مجهزترین بیمارستان از سال هشتاد و هشت هجری در جهان اسلام ساخته شده است.

بیمارستان های بعدی که کامل ترشدند بخش های ویژه ی تخصصی سازمان دهی شد.

حالا توجه کنید میگه برای نخستین بار بیمارستان تخصصی مدرن در جهان توسط مسلمانان ساخته شد،
در قرن دوم وسوم هجری الان قرن چهارده هجری است صحبت هزار سال قبل است، میگه بیمارستان های بزرگی ساختند.

انواع پزشکان در بیمارستان های اسلامی کار تخصصی میکردند.

🔸یکی از سیاحان اروپایی در قرن سیزده میلادی که از جهان اسلام دیدن کرده و به اروپا برمیگردد در سیاحت نامه ی خود این عبارت ها را مینویسد:
میگوید در چندین شهر بزرگ اسلامی بیمارستانهایی دیدم که بخش ویژه ی جراحان، بخش ویژه ی بیماران روانی و روان پزشکان، بخش پزشکان عمومی، بخش تخصصی دارو سازی، دارو های گیاهی، بخش ویژه ی طب النسا

🔹صحبت نهصد و هزار سال قبل است وحتی دندان سازان و دندان پزشکان دیدم که با داروهای ساده ی گیاهی , داروهای ترکیب شده که اولین استارت داروهای صنعتی آن دوران بود درد ها را تسکین میدادند و معالجه میکردند.

در کنار هر بیمارستان در کشورهای اسلامی، دانشگاه ها یا مدرسه های پزشکی دیدم که آموزش طب جراحی و دارو سازی میدادند.

استاد و دانشجو هر دو از دولت حقوق و مقرری میگرفتند و از مریض پول نمیگرفتند؛ در واقع نوعی بیمه پزشکی بود.

🔹میگه از شمال آفریقا تا آسیا از قاهره تا بغداد و در آندلس میگه هر جا که رفتم بیمارستانهایی بود که از بیماران پول نمیگرفتند، در بیمارستان ها بخش زنانه و مردانه تفکیک شده بود.

🔸نمونه ای دیگر جرجی زیدان که مسیحی است میگه که بیمارستان های اسلامی در قرن های گذشته منظم ترین تمیزترین و بهداشتی ترین و تخصصی ترین بیمارستانهایی بودند که تا آن روزگار در دنیا و در شرق و غرب و تاریخ بشر پیدا شده بود، همه ی بیماران را بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب، شغل و جنسیت با دقت و مودبانه معالجه میکردند و در بعضی موارد داروهای مجانی به آنها میدادند.

بعد میگه هر نوع بیماری سالن یا سالن های خاص داشت، بیماران را بایکدیگر مخلوط نمیکردند، یعنی مسئله ویروس واگیر و این ها بعد میگه که پزشکی جراحی و دارو سازی در هر بیمارستان تفکیک میشد و دانشجویان زیر نظر استاد کارهای ابتدایی را انجام میدادند و در مراحل پیشرفته تر کنار استاد می ایستادند و به دست او نگاه میکردند و سخنان او را یاداشت میکردند.
همین وضع دانشجو و پزشک هایی که الان هست.

💠عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی 👇👇👇👇

sapp.ir/marjaetakhasosiiteb




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *