Posts by: پرتو سبز هستی

مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس: دکتر مجاهدی جلسه دهم:

http://elmosehat.com/up/10.mp4   💠تدریس تصویری با موضوع: مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس:...

مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس: دکتر مجاهدی جلسه نهم

  http://elmosehat.com/up/9.mp4 مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس: دکتر مجاهدی ✅جلسه نهم:...

💠تدریس تصویری مفرده شناسی در طب سنتی جلسه هشتم

http://elmosehat.com/up/8.mp4 تدریس تصویری با موضوع: مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس: دکتر...

شروع تدریس جدید کانال مرجع تخصصی به زودی با عنوان مباحث تحصیلی فرزندان با رویکرد طب ایرانی اسلامی

مژده مژده 💠شروع تدریس جدید کانال مرجع تخصصی به زودی با عنوان👇👇 💥مباحث...

زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی جلسه :چهاردهم جلسه اخر

به نام خدا تدریس: زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی مدرس: مجمع مدرسین پرتو...

زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی جلسه سیزدهم

به نام خدا تدریس: زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی مدرس: مجمع مدرسین پرتو...

زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی جلسه دوازدهم

به نام خدا تدریس: زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی مدرس: مجمع مدرسین پرتو...

سلسله مباحث دکتر رحیم پورازغدی بخش سوم جلسه چهارم

به نام خدا سلسله مباحث: دکتر رحیم پورازغدی بخش سوم: علم گرایی جلسه : چهارم  ...

سلسله مباحث استاد رحیم پور ازغدی بخش سوم جلسه سوم

💠سلسله مباحث استاد رحیم پور ازغدی 🔴بخش سوم: علم گرایی ✅جلسه: سوم...

زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب ایرانی اسلامی جلسه یازدهم

💠تدریس: زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب ایرانی اسلامی 🔴مدرس: مجمع مدرسین موسسه...

سلسله مباحث استاد رحیم پور ازغدی بخش سوم جلسه دوم

سلسله مباحث استاد رحیم پور ازغدی 🔴بخش سوم: علم گرایی ✅جلسه: دوم...

مسکن و زیستگاه از دیدگاه طب ایرانی اسلامی جلسه دهم

💠تدریس مسکن و زیستگاه از دیدگاه طب ایرانی اسلامی 🌐مدرس: مجمع مدرسین موسسه...

مفرده شناسی در طب سنتی ️دکتر مجاهدی جلسه هفتم

http://elmosehat.com/up/7.mp4 💠تدریس تصویری با موضوع: مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس: دکتر...

مفرده شناسی در طب سنتی دکتر مجاهدی جلسه ششم

در صورت اجرا نشدن برای دانلود کلیک کنید    http://elmosehat.com/up/6.mp4 💠تدریس تصویری...

تدریس تصویری با موضوع مفرده شناسی در طب سنتی دکتر مجاهدی جلسه ۵

در صورت اجرا نشدن در مرورگر شما از اینجا دانلود کنید  http://elmosehat.com/up/5.mp4 تدریس...