Category: تدریس استاد حکیم خیراندیش(شرح هدایه)

شرح هدایه المتعلمین استاد حکیم خیراندیش :جلسه ۱۳

?تدریس طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین ?مدرس: استاد حکیم...

شرح هدایه المتعلمین استاد حکیم خیراندیش :جلسه ۱۴

?تدریس طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین ?مدرس: استاد حکیم...

شرح هدایه المتعلمین استاد حکیم خیراندیش :جلسه ۱۵

?تدریس طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین ?مدرس: استاد حکیم...

شرح کتاب هدایه المتعلمین استاد خیر اندیش جلسه ۱۶

دریس طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین فی الطب ?مدرس: استاد...

شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین استاد خیر اندیش جلسه ۱۷

تدریس طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین ?مدرس: استاد حکیم...

شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین استاد خیر اندیش جلسه ۱۸

?تدریس طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین فی الطب ? مدرس:...

شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین استاد خیر اندیش جلسه ۱۹

تدریس طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین فی الطب ?مدرس: استاد...

شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین استاد خیر اندیش جلسه ۲۰

?تدریس طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین ?مدرس: استاد حکیم...

شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین استاد حکیم خیراندیش جلسه ۲۱

تدریس طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین ?مدرس: استاد حکیم...

شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین استاد حکیم خیراندیش جلسه ۲۲

?تدریس: شرح هدایه المتعلمین ?مدرس: حکیم خیراندیش ?جلسه : ۲۲ وسیع ترین این(برص)...

شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین استاد حکیم خیراندیش جلسه ۲۳

?تدریس: شرح هدایه المتعلمین فی الطب ?شارح و مدرس: حکیم خیراندیش ?جلسه : بیست و...

تدریس هدایه المتعلمین  استاد حکیم خیراندیش ۲۴

?تدریس هدایه المتعلمین  استاد حکیم خیراندیش بیست وچهارم متن کتاب هدایه: و...

تدریس هدایه المتعلمین  استاد حکیم خیراندیش ۲۵

تدریس: شرح هدایه در طب مدرس: حکیم خیراندیش جلسه: بیست وپنجم این نوع بلغم اگر...

تدریس هدایه المتعلمین  استاد حکیم خیراندیش ۲۶

تدریس: شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین فی الطب مدرس: استاد حکیم خیراندیش...