تدریس آموزش زالو درمانی استاد موسوی جلسه ۱۴

تدریس آموزش زالو درمانی

?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی

?جلسه: چهاردهم
??????????

?ورم مری:

ورم مری بـا توجه به نوع خلـط غـالب بـا زالودرمـانی روی دستهـا همراه با داروهای گیاهی درمان میشود.
تکرار آن به تشـخیص
پزشک بستگی دارد.

?استفراغ، قی
اگر بیمار استفراغ میکند و سودای غلیظ در استفراغ بالا می آورد روی هر دست بیمار ۱۰عدد زالو بیاندازید. این درحالی است که
بیمار دچار ضـعف وکمخونی نباشد و غلظت خون سوداوی بیشتر از هر چیز سبب استفراغ شده است.

خونگیری پشت گوش به رفع
حـالت تهوع کمـک میکنـد.

مصـرف داروهـای گیاهی برخونگیری مقـدم است و بهتر است پس از پاکسازی ۱۵ روزه خونگیری
انجام شود.

?استفراغ خون
اگر اسـتفراغ خون با غلظت و همراه با سودای فراوان باشـد روی هر دست بیمار ۱۰ عـدد زالو بیاندازید. این درحالی است که توان
بیمار اجازه چنین کاری را بدهد. در این بیماری نیز حق تقدم مانند بیماری قیبا داروهای گیاهی است.

?سکسکه
همراه با غلبه خون، غلظت خون و فشارخون
همراه با جوشانده ها و داروهای پاک کننده مزاج و انجام بخور و عطوس و چکاندن روغن بنفشه بادام در بینی هرشب قبل ازخواب
زالو ابتدا پشت گوشها هرکدام ۱۰عدد انداخته میشود.

?بواسیر
روی کعب پا و بین انگشت سوم تا انگشت کوچک پا و در مواقع لزوم اطراف مقعد زالو انداخته شود.

داروهای پاک کننده مزاج از
قبیل انجیر و آلوی بخارا و مسهل عام و غیر و مقدم بر زالو درمانی است.

?شقاق مقعد
مانند زالو درمانی در بواسیر میباشد. مداومت در مصرف هرروزه برگه هلو و زردآلو و آلوی بخارا که شب خیس شده وصبح ناشتا
میـل شودلاـزم است.

بخور تخم گشـنیز، نعنـاع و آویشن را روی مقعـد انجام دهیـد و با کرم مرطوب کننـده عصاره گریپ فوروت و
کنجد مرتب مقعد را چرب کنید.

?ورم مقعد
مانند شقاق مقعد عمل میکنیم.

?دمل اطراف مقعد
همراه با داروهای رساننـده دمل اطراف مقعـد چنـد عـدد زالو می انـدازیم. داروهای رساننـده داروی زخم زالو و تخم مرو و اسـفرزه
است که با شیر جوشانده بصورت مرهم روی دمل ضماد کنند.

فیشر اطراف مقعد و روی باسن
بـا داروهـای رساننـده مواد زائـد را نرم و آمـاده دفع کرده و بـا زالو درمانی روی باسن و اطراف مقعـد و فصـد یا زالودرمانی بر رگ
صافن در محل قوزک داخلی پا؛

نشسـتن درجوشانده برگ سرو با پوست انار وسرکه و روغن زیتون یا کنجد درمان را به سرانجام میرسانیم.

?عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ???
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *