آموزش ترک اعتیاد به روش طب ایرانی اسلامی استاد طالقانی جلسه ۱۲

تدریس: آموزش ترک اعتیاد به روش طب ایرانی اسلامی
مدرس: استاد طالقانی
جلسه: دوازدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

در بحث مزاج شناسی اشاره ای گذرای میتوانیم داشته باشیم و خیلی توقف نمیکنیم، عبور می کنیم و به سراغ مطالب بعدی میرویم؛

گفتیم همه چیز در نظام عالم دارای مزاج هست. انسانها وموجودات هم دارای مزاج های خاص خودشان هستند .

البته باید این نکته را هم لحاظ کرد هر عضوی دارای یک مزاج خاص خودش هست.

فردی که می خواهد زالو درمانی، حجامت یا ترک اعتیاد کار کند قبل از هرکاری باید به مزاج شناسی مسلط باشد, باید بداند مزاج هر عضوی چیست،
مثلا باید بداند که مزاج مغز بلغم هست مزاج ریه بلغم هست مراج گوشت دم هست، مزاج پیه ها بلغم هست، مزاج مو ، ناخن و استخوان ها سودا هست ,
وبه همین صورت مزاج کبد دم هست مزاج قلب متمایل به سمت صفراست ,نه آن صفرای شدیدی که ما فکر کنیم گرم وخشک گفتند اما نه گرم وخشک حاد؛
به همین صورت مزاج طحال سوداست و…
اینهارا باید یک تسلط نسبی داشته باشید:

تا وقتی با فردی که دارای اعتیاد هست برخورد میکند، بداند که کار سودا چیست؟ اعتیاد چکار می کند با فرد؟

این سودا رسوب می کند، سودا سنگین هست پس در پایین تنه هست پس این دردهایی که فرد معتاد می کشد عمدتا
این درد ها ، درد سرد هست ولو این فرد گرم مزاج باشد باید با تدابیر خاصی ، تدبیر کند این دردهایش را ساکت نماید.

علائم و شرایط راباید بشناسد،
مثلا رنگ گوشت را نگاه می کند رنگ گوشت باید متمایل به دم باشد؛ وقتی
رنگ متمایل به تیره شده پس افرایش سودا داشته.

زبان او را باید چک کند

یک علائم کلی بایدبلد باشد, حالا اگر بخواهیم خیلی ریز بشویم خب سخت می شود ومشکل می شودولی در کل اینهارا باید بدانیم هر یک از این اعضاء قوت هارا در بدن در دسترسمان باشد تحت تسلط مان باشد. تا وقتی می خواهیم گیاهی را تجویز کنیم
یا یک دارو رو تجویز کنیم بدانیم باید چکار کنیم.

مبحث بعدی چند مزاج هاست این را مختصر و گذرا می گویم وعبور می کنم.

وقتی افراد را بررسی می کنیم فردی که تک مزاجه باشد کم است، عمدتا با توجه به زندگی صنعتی امروزی افراد چند مزاجه هستند.

مثلا می بینید مزاج دم با رسوب شدید سودا در سر ؛

مزاج دم با رسوب زیاد بلغم در ناحیه تحتانی.
دم چون گرم وتر هست، وقتی گرمی وتری زیاد شود اگر به صورت صحیح باهم ممزوج نشوند صفرا راه خودش را میرود می شود صفرا و رطوبت هم می شود بلغم وقتی خوب باهم ممزوج نشوند,
شما دیدید بعضی وقتها آش درست می کنید یه غذایی درست می کنید
مثلا :
آش ماست، زمانی که ماست اضافه می کنید می گویند بریده است، یعنی اینها آنطور که باید و شاید باهم ترکیب نمی شوند، درواقع دریک دمای خوب ماست یا دوغ یاهر چیز دیگه ای هست با آن ترکیب نشده است و در نتیجه خوب باهم ترکیب نمی شود که می گویند می برد یا بریده است.(اصطلاح بریده شدن ماست در زمان اضافه کردن به آش).

این مثال خیلی مثال کمکی هست؛ چطور می شود یک فردی که روده هایش سالم است ولی دو مزاجه شده است؟ این صفرا و آن رطوبت که خوب با هم ادغام نمی شوند چنین مسئله پیش می آید.

یک مزاج صفراوی تندو تیز برای فرد پیش میاید با یک بلغم
خب بلغم چون سنگیتر هست پایین میاید وانجا می نشیند و صفرا بالا می نشیندبه همین سادگی موادی که استفاده می کنند غذاهای که استفاده می کنند
فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.

همانطور که قبلا گفتیم خود اعتیاد هم یک مزاج خاص خودش را دارد، مزاج اعتیاد، مزاج مواد مخدر، اینها را هم باید مد نظر داشته باشید.

مثلا فرد می گوید دست وپاهایم سرد است ولی داخل بدنم گر گرفته است، یا روی سطح بدنم گر گرفتگی دارد داخل بدنم سرد است
یا داخل گرم است ولی دست که میگزاری سرد است
اینها همه باید تشریح بشود مدارهای گردش صفرا، چطور در بدن دچار سده وگرفتگی شده که به بیرون نمی تواند راه پیدا کند در نتیجه داخل را می سوزاند و چه اتفاقی می افتد؟ به بیرون نمی تواند برسد.
یکی از اینها مثل سنگ کیسه صفراست که وقتی سده ایجاد می شود, سنگ ایجاد می شود صفرای که باید حرکت بکند در بدن خوب پخش بشود می بینید که در داخل محصور می شود و در نتیجه داخل ایجاد گر گرفتگی, که مدام اب یخ میخورد ولیکن بیرون سرد,,, واز این بیماریها کم نیست با شرایط مختلفی که برایش ایجاد می شود
مثل ترسها,نگرانی ها,استرس هااظطراب ها, دلهره ها,هر کدام از اینها یک مزاج خاص خودش را دارد.

 در ترس ها رنگ فرد چطوری می شود ؟ زرد می شود. این زردی ، زرد ی صفرا نیست, به آن صورت , آن خون فرار کرده آمده داخل برای اینکه شوکه شده, برای اینکه قلب را حس میکند, چونکه قلب سلطان بدن هست, ارواح وقوا به سمت قلب آمده است که آن را حفظ و محافظت کنند.

بعضی مواقع می بینید رنگ فرد مثل گچ سفیدمیشود, از ترس مثل گچ سفید شده، یک دفعه خشم وناراحتی فردرا سرخ میکند,به چه علت ؟ و….

کمی هم در مبحث غذا و دارو صحبت میکنیم:

غذا چیست؟
هر چیزی که ما می خوریم اگر توان این را داشته باشد که بدل
مایتحلل بشود یعنی جایگزین آن چیزی بشود که تحلیل رفته است وکیفیت بدن را تغییر ندهد.

کیفیت که گفتیم گرمی سردی, خشکی ,تری

چنانچه کیفیت بدن یک فرد معتدل را تغییر بدهد دارو است و غذا نیست .

 مطلب مهم این است که فردی که گرم مزاج هست, شاید مثلا چیزی بخورد که در حد اعتدال باشد ,مثل گل بنفشه بخورد یک دفعه می بیند صفراش را پایین می آورد
ولی یک فرد معتدل اگر گل بنفشه هم بخورد چون خنکیش خیلی نیست ,به اعتدال هست.

 گل بنفشه یکی از داروهای کلیدی هست چرا که خودش غریب به اعتدال هست پس مزاج ها را هم غریب به اعتدال نگه میدارد.

یک دارو یک گیاه معتدل استفاده کنید ارام ارام بدن معتدل می شود
حالا می خواهد چکار کند. فرد ۵۰ تا دارو را میچیند (کاسنی،)که خنک هست یا یک داروی دیگر را بچینم که گرم هست ویا آن دارورا…..
۴۰ تا دارو پیش هم می چیندتا بتواند یک داروی معتدل را درست کند, اخر سر هم خوب نمی تواند چینش کند .آن چیزی که سرد هست به سمتی که گرم ست آن چیزی که گرم ست به سمت جای که سرد میرود همه ی بدن را بهم میریزد, بدنش ضعیف میشود, گرفتار می شود.
پس درک درست خیلی مهم است

پس نان خوب برشت شده در اصللاح جناب شیخ رئیس ,بخورید تخم مرغ نیم زرده بخورید وفلان چیز ,انگوری که کنده شده بخورید .

پس بحث غذا ودارو را دقت کنید. شما اگر قرار هست بدن یک فردی را تقویت کنید بدن را باید با غذا تقویت کرد.
بحث خیلی زیاد هست شاید یک چیز برای گروهی غذا بشود برای یک گروهی دیگر غذا محسوب نشود این تعریف را شاید جای نشنیده باشید جای هم شاید نباشد برای یگ گروه غذاهست برای یک گروه غذانیست .
یک مثال میزنم سریع با توجه به مساله ای که در دوره های قبل گفتیم اکثرا هم بچه های قدیمی هستید متوجه می شوید, خرما را جنوبی ها خیلی راحت می خورند ولی شمالی ها دو یا سه روز بخورند چه اتفاقی می افتد بدنشان
جوش میزند, کهیرمیزند,گرفتار می شوند, پس این غذا ,غریب به غذا برای انها هست ولی برای ما غریب به غذا نیست برای ما دارومحسوب می شود.
متوجه مطلب شدید؟ چرا ؟
چون بافت وبدن ومزاج آنها در آن شرایط اب وهوای اعتدال دارد اما ما در آن شرایط آب وهوای اعتدال نداریم.

برای همین در روایات سفارش می شود
هر فردی, از غذای محل خودش بخورد

ادامه دارد….
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *