سلسله مباحث استاد رحیم پور ازغدی بخش سوم جلسه سوم

💠سلسله مباحث استاد رحیم پور ازغدی 🔴بخش سوم: علم گرایی ✅جلسه: سوم...

زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب ایرانی اسلامی جلسه یازدهم

💠تدریس: زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب ایرانی اسلامی 🔴مدرس: مجمع مدرسین موسسه...

سلسله مباحث استاد رحیم پور ازغدی بخش سوم جلسه دوم

سلسله مباحث استاد رحیم پور ازغدی 🔴بخش سوم: علم گرایی ✅جلسه: دوم...

مسکن و زیستگاه از دیدگاه طب ایرانی اسلامی جلسه دهم

💠تدریس مسکن و زیستگاه از دیدگاه طب ایرانی اسلامی 🌐مدرس: مجمع مدرسین موسسه...

مفرده شناسی در طب سنتی ️دکتر مجاهدی جلسه هفتم

http://elmosehat.com/up/7.mp4 💠تدریس تصویری با موضوع: مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس: دکتر...

مفرده شناسی در طب سنتی دکتر مجاهدی جلسه ششم

در صورت اجرا نشدن برای دانلود کلیک کنید    http://elmosehat.com/up/6.mp4 💠تدریس تصویری...

تدریس تصویری با موضوع مفرده شناسی در طب سنتی دکتر مجاهدی جلسه ۵

در صورت اجرا نشدن در مرورگر شما از اینجا دانلود کنید  http://elmosehat.com/up/5.mp4 تدریس...

مسکن و زیستگاه از دیدگاه طب ایرانی اسلامی جلسه نهم

💠تدریس: مسکن و زیستگاه از دیدگاه طب ایرانی اسلامی مدرس: مجمع مدرسین موسسه...

سلسله مباحث دکتر رحیم پور ازغدی بخش سوم جلسه اول

سلسله مباحث دکتر رحیم پور ازغدی بخش سوم: علم گرایی 🔸جلسه اول...

سلسله مباحث: دکتر رحیم پورازغدی بخش دوم جلسه پنجم

به نام خدا سلسله مباحث: دکتر رحیم پورازغدی بخش دوم: پزشکی مدرن جلسه    : پنجم...

زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی جلسه هشتم

به نام خدا تدریس: زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی مدرس: مجمع مدرسین پرتو...

زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی مدرس جلسه هفتم

به نام خدا تدریس: زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی مدرس: مجمع مدرسین پرتو...

دکتر رحیم پورازغدی بخش دوم پزشکی مدرن جلسه چهارم

به نام خدا سلسله مباحث: دکتر رحیم پورازغدی بخش دوم: پزشکی مدرن جلسه :چهارم  ...

تدریس تصویری مفرده شناسی دکتر مجاهدی جلسه چهارم

💠تدریس تصویری با موضوع: مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس: دکتر مجاهدی ✅جلسه...

مفرده شناسی در طب سنتی دکتر مجاهدی جلسه سوم

💠تدریس تصویری با موضوع: مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس: دکتر مجاهدی ✅جلسه...