سلسله جلسات طبیعیات، نظام عالم و طب، جلسه۲،استاد طالقانی

سلسله جلسات طبیعیات‌. نظام عالم و طب مدرس: استاد طالقانی جلسه دوم موضوعات:...

کلیپ پیش نیاز جلسه ۲ طبیعیات و اسرار عالم و طب

💠کلیپ پیش نیاز جلسه دوم استاد طالقانی ♻️سلسله مباحث: طبیعیات و اسرار عالم...

اسرار عالم و طب، جلسه (۱)، استاد طالقانی

 اسرار عالم و طب استاد طالقانی جلسه اول موضوعات: اثرگذاری ستارگان و سیارات...

طبیعت مدبره بدن، جلسه ۱۵، استاد طالقانی

سلسله جلسات آشنایی با طبیعت مدبره بدن  مدرس: استاد طالقانی  جلسه: پانزدهم...

طبیعت مدبره بدن، جلسه ۱۴، استاد طالقانی

سلسله جلسات آشنایی با طبیعت مدبره بدن  مدرس: استاد طالقانی  جلسه: چهاردهم...

مباحث طبی محرم، جلسه ۴، استاد طالقانی

سلسله مباحث عاشورایی؛ برخی حقایق و رقایق طبی در وقایع عاشورای حسینی و کربلا...

مباحث طبی محرم، جلسه۳،استاد طالقانی

💠سلسله مباحث عاشورایی؛ برخی حقایق و رقایق طبی در وقایع عاشورای حسینی و...

مباحث طبی محرم، جلسه۲، استاد طالقانی

💠سلسله مباحث عاشورایی؛ برخی حقایق و رقایق طبی در وقایع عاشورای حسینی و...

مباحث طبی محرم، جلسه۱،استاد طالقانی

💠سلسله مباحث عاشورایی؛ برخی حقایق و رقایق طبی در وقایع عاشورای حسینی و...

طبیعت مدبره بدن، جلسه ۱۳، استاد طالقانی

سلسله جلسات آشنایی با طبیعت مدبره بدن مدرس: استاد طالقانی جلسه: سیزدهم (۱۳)...

طبیعت مدبره بدن، جلسه ۱۲، استاد طالقانی

سلسله جلسات آشنایی با طبیعت مدبره بدن  مدرس: استاد طالقانی  جلسه: دوازدهم...

طبیعت مدبره بدن، جلسه ۱۱، استاد طالقانی

سلسله جلسات آشنایی با طبیعت مدبره بدن  مدرس: استاد طالقانی  جلسه: یازدهم (۱۱)...

طبیعت مدبره بدن، جلسه ۱۰، استاد طالقانی

سلسله جلسات آشنایی با طبیعت مدبره بدن  مدرس: استاد طالقانی  جلسه: دهم (۱۰)...

طبیعت مدبره بدن، جلسه ۹، استاد طالقانی

سلسله جلسات آشنایی با طبیعت مدبره بدن مدرس: استاد طالقانی  جلسه: نهم (۹)...

آشنایی با طبیعت مدبره بدن، جلسه ۸، استاد طالقانی

سلسله جلسات آشنایی با طبیعت مدبره بدن  مدرس: استاد طالقانی  جلسه: هشتم (۸) سطح...