راهکارهای پیشنهادی استاد طالقانی در زمان بروز علائم مختلف کرونا

💠راهکارهای پیشنهادی استاد طالقانی در هنگام بروز علائم مختلف کرونا:...

تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی، استاد طالقانی،جلسه ۱۹

💠سلسله جلسات تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی 🔰مدرس: استاد طالقانی...

پرسش و پاسخ کرونا از استاد طالقانی

♻️پرسش و پاسخ از استاد طالقانی 🔸 در خصوص کرونا 👈اینکه آیا ازدحام در اماکن...

تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی، استاد طالقانی، جلسه ۱۸

💠سلسله جلسات تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی مدرس: استاد طالقانی...

واکاوی تجارب حکما در عرصه طب و درمان، استاد طالقانی، جلسه۵

💠تدریس: واکاوی و بررسی تجارب حکما در عرصه طب و درمان ♻️مدرس: استاد طالقانی...

پرسش و پاسخ درمورد کرونا، استاد طالقانی

💠پاسخ استاد طالقانی👆👆 به چند سوال در خصوص: 🔸پیشگیری 🔹تقویت سیستم ایمنی...

معجون تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماری های ویروسی، استاد طالقانی

❇️معجون ایمنی❇️ ♻️👈 از استادطالقانی 🔶تقویت سیستم ایمنی بدن 🔹تقویت...

کرونا، استاد طالقانی

🔴بازگویی مطالب اساسی در خصوص ویروس و بیماری کرونا بصورت بسیار جامع 💠توسط:...

آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی، استاد طالقانی،جلسه ۱۷

💠سلسله جلسات تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی ✅جلسه هفدهم (۱۷) 🔸جلسه...

آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی، استاد طالقانی، جلسه ۱۶

💠سلسله جلسات تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی 🔰مدرس: استاد طالقانی...

خودتان به فکر خودتان باشید؛ استاد طالقانی

💠از همه افرادی که سلامتی جسمی و روحی و معنوی خود و اطرافیان آنان برای آنها...

آیا بین طب سنتی و طب اسلامی در ایران تفاوت و اختلاف وجود دارد؟ پاسخ استاد طالقانی

♻️پاسخ استاد طالقانی به سوالی در خصوص: آیاطب سنتی و اسلامی در ایران با هم...

تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی، استاد طالقانی، ج۱۵

💠سلسله جلسات تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی ✅جلسه پانزدهم (۱۵) ...

واکاوی تجارب حکما در عرصه طب و درمان، استاد طالقانی، جلسه۴

💠سلسله مباحث واکاوی تجارب حکما در عرصه طب و درمان ♻️مدرس: استاد طالقانی...

تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی، استاد طالقانی، جلسه ۱۴

💠تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی ✅مدرس: استاد طالقانی 🔸جلسه:...