آرامش همسر

آرامش را مرد به همسرش میبخشد و زن آن را درخانه وبین اعضای خانواده تقسیم میکند و این آرامش دوباره به مرد باز میگردد? منبع:کانال زندگی ارام ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani

آرامش را مرد به همسرش میبخشد

و زن آن را درخانه وبین اعضای خانواده تقسیم میکند

و این آرامش دوباره به مرد باز میگردد?
منبع:کانال زندگی ارام

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani