?آفتاب سوختگی

نسخه درمانی آفتاب سوختگی از استاد طالقانی: ?☀️ درمان آفتاب سوختگی : مالیدن روغن زیتون هر شش ساعت یکبار توجه : جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی می توان روغن زیتون یا ژل آلوئه ورا را از قبل استفاده نمود.

نسخه درمانی آفتاب سوختگی از استاد طالقانی: ?☀️

درمان آفتاب سوختگی :
مالیدن روغن زیتون هر شش ساعت یکبار
توجه :
جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی می توان روغن زیتون یا ژل آلوئه ورا را از قبل استفاده نمود.

آفتاب سوختگی  میوه