آموزش زالو درمانی استاد حکیم موسوی جلسه ۸

تدریس: آموزش زالو درمانی ?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی ?جلسه: هشتم ????????? ?پیشگیری ازتکرار سکته در بیماران شفا یافته ?بیماران سـکته ای که تحت درمان قرارگرفته و شفا یافته اند برای پیشگیری ازسکته های احتمالی درسالهای آتی بهتر است هرسال هنگام بهارحتی اگر آثاری از بیماری نداشـته باشد، ۳ بار با زالو خون درمانی […]

تدریس: آموزش زالو درمانی
?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه: هشتم
?????????

?پیشگیری ازتکرار سکته در بیماران شفا یافته

?بیماران سـکته ای که تحت درمان قرارگرفته و شفا یافته اند برای پیشگیری ازسکته های احتمالی درسالهای آتی بهتر است هرسال
هنگام بهارحتی اگر آثاری از بیماری نداشـته باشد، ۳ بار با زالو خون درمانی کننـد.

? به همان ترتیب که ابتدا پشت گوشها هرکدام ۱۰ عدد زالوی ریز و ۲۰ تا ۲۵ روز دیگر روی دستها و ۲۰ تا ۲۵ روز پس از آن روی پاها به همان تعـداد و با زالوی درشت تر به
ترتیب نسبت به دست وگوش، زالو درمانی کنند.

?علاوه بر آن هر ماه یک بار مسـهل مصـرف نمایند تا هرگز اخلاط تولیدکننده سـکته در بدن آنان ایجاد نشود.

?اگر زالو در دسترس نبود هنگام بهار هر ماه یک بار حجامت عام (بین دو کتف) و در پاییز ۲ بار هر ماه یکبار حجامت کنند و هر ماه یک بار مسهل میل کنند.

 

?توجه:
پزشکان و متخصصان زالو درمانی عنایت کنند که در درمان سکته و فشارخون و آرتروز و بطورکّلی درمان با زالو که گوش و دست و پاها به ترتیب مورد زالودرمانی قرار می گیرند،کمتر از ۲۰ عدد زالو نیاندازند یعنی هر عضو ۱۰عدد و اگر توان بیمار کم یا زیاد است نسـبت به کوچکی و یا درشتی زالوها و توان بیمار توازن برقرارکننـد نه اینکه تعـداد زالوها را کم یا زیاد کنند.
در غیر این صورت نتیجه مطلوب بدست نخواهدآمد.

✅مسهل عام:
برگ سنا ۵۰گرم،
گلسرخ۵۰گرم،
ترنجبین۵۰گرم،
گل ختمی۲۵گرم،
تخم کتان۲۵گرم،
افسنتین۲۵گرم.

داروها را با هم مخلوط و نیم کوب نماییـد. بعد از ظهرها یک الی۲ بار هر بار یک قاشق غذاخوری آن را با ۲ لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند. صاف کنید و شیرین کرده آرام آرام میل کنید.

? اگر با همین یک لیوان شکم حالت اسهالی پیدا نمود به همین
یک لیوان اکتفا کنیـد ولی اگر اسـهال ملایم تا شب هنگام ایجاد نشـد، یکبار دیگر به همان ترتیب بجوشانیـد و شـیرین کرده میل کنید.

?داروی مسـهل را آرام آرام و درچند نوبت میل کنید تا دچار دل پیچه نشوید ولی اگر با مصـرف داروی مسـهل دچار دل پیچه شدید
یک یا دو قاشق شبت کوبیده خشک را در ۲ لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند،صاف کنید و با عسل یا نبات شیرین کرده میل کنید.

? اگرشـبت در دسترس نبود یک لیوان عرق نعناع را داغ کنید و مقداری نبات در آن حل کنید و میل کنید تا دل پیچه شما آرام گیرد. اگر در روزهای اول مصـرف مسـهل بیمار دچار نفـخ شدید شد ولی شـکم از قضای حاجت امتناع ورزید از شـیاف های مسهل شیمیایی یا گیاهی استفاده کنید تا مواد رقیق شده و گازهای محبوس شده درشکم را از مقعد خارج کند.

?معمولا یکبار برداشتن شیاف کافی است و در روزهای بعد بدون اسـتفاده از شـیاف اسهال ملایم ایجاد خواهد شد.

? مصرف انجیر و آلوی بخارا به نسبت ۵ عدد انجیر و ۱۰ عـدد آلوی بخـارا که در یـک پیاله آب پخته شـده باشـد، دل پیچه حاصل از مصـرف مسـهل را کاهش میدهـد و روده ها را نرم میکند.

 

?بـا این روشهـای درمانی که بر اساس طب ایرانی ذکر گردیـد بیمار شـفا یافته و دیگر هرگز دچار سـکته نخواهـد شـد.
بلکه به اذن پروردگار از هر بیماری دیگر نیز مصون خواهد ماند.

♻️این ها همه از فوائد طب ایرانی و اسلامی است که هرگز طب غربی به آن دست پیدا نکرده است.

?عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ???
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg