آیا در ۲۵ سال گذشته، پرتقال میل کرده اید

✨حکیم دکتر روازاده ✨ یا فکر می کنید که میل کرده اید⁉️ ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.co

✨حکیم دکتر روازاده ✨
یا فکر می کنید که میل کرده اید⁉️
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.co