آیا واقعا مایه کوبی سنتی همان واکسیناسیون فعلی است؟

  🎥👆کلیپ مهم: آیا واقعا مایه کوبی در طب کهن و سنتی همان واکسیناسیون رایج کنونی است و تفاوتی ندارند؟!!! 👈این کلیپ مختصر و مفید در پاسخ به جریانهایی است که مغرضانه و هدایت شده با القای اینکه واکسیناسیون فعلی همان مایه کوبی سنتی و کهن است مردم را به تزریق واکسن های آزمایشی و […]

 

🎥👆کلیپ مهم: آیا واقعا مایه کوبی در طب کهن و سنتی همان واکسیناسیون رایج کنونی است و تفاوتی ندارند؟!!!

👈این کلیپ مختصر و مفید در پاسخ به جریانهایی است که مغرضانه و هدایت شده با القای اینکه واکسیناسیون فعلی همان مایه کوبی سنتی و کهن است مردم را به تزریق واکسن های آزمایشی و اضطراری کرونا تشویق میکنند.

🔸بیان ۴ تفاوت اصلی که این دو روش را کاملاً از یکدیگر متمایز می کند.

🔻نشر دهید.

✅کانال آرشیو طبی استاد طالقانی👇
t.me/A_ostadtaleghani

✅پیج اینستاگرام استاد طالقانی👇
https://www.instagram.com/ostad_taleghani11/