اتفاق عجیبی که به اسم واکسیناسیون در کشور درحال انجام است.

👆👆👆👆👆 👈ما مستند و علمی سخن میگوییم (ش۲) ⭕️ اتفاق عجیبی که در کشور ایران به نام واکسیناسیون توسط وزارت بهداشت “با واکسن های “فایزر” و “جانسون اند جانسون” آمریکایی” در حال اجرایی شدن است !!! 🔴 خواهان ورود شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی مجلس و قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم در […]

👆👆👆👆👆

👈ما مستند و علمی سخن میگوییم (ش۲)

⭕️ اتفاق عجیبی که در کشور ایران به نام واکسیناسیون توسط وزارت بهداشت “با واکسن های “فایزر” و “جانسون اند جانسون” آمریکایی” در حال اجرایی شدن است !!!

🔴 خواهان ورود شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی مجلس و قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم در اسرع وقت قبل از آنکه این واکسن ها تزریق شود هستیم، نه آنکه مثل همیشه کار انجام شود و بایک معذرت خواهی ساده و یا برکناری نمایشی بخواهند مساله را حل کنند.

🔸اینبار نیز ما مطالبمان را مستدل و با سند در این کلیپ👆👆 بیان میکنیم.

🔸قضاوت بعهده خودتان است، کلیپ و مطالب و اسناد آنرا که از زبان؛
🔸بیانات مقام معظم رهبری
🔸وزیر بهداشت دولت جدید
🔸معاون داروی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت
🔸سخنان دکتر سجادی(استاد دکتر عین الهی وزیر بهداشت و دارای دکترای فوق تخصصی)
🔸کلیپی از گزارشگر صدا و سیما
🔸گزارش شرکت واکسن سازی فایزر و… مشاهده و خود قضاوت کنید.

♻️جهت آگاهی بخشی حداکثری نشر دهید

✅آرشیو طبی استاد طالقانی 👇
t.me/A_ostadtaleghani