اثرگذاری حواس ظاهری برباطن انسان از حضرت علامه حسن زاده آملی

?اثرگذاری حواس ظاهری برباطن انسان ?از: حضرت علامه حسن زاده آملی(حفظه الله)??? آنهایی که هرزه خورند هرزه کار میگردند کسانی که هرزه شنو اند هرزه گو می گردند. ?تنهاکانال تخصصی طب ایرانی اسلامی

?اثرگذاری حواس ظاهری برباطن انسان

?از: حضرت علامه حسن زاده آملی(حفظه الله)???

آنهایی که هرزه خورند
هرزه کار میگردند

کسانی که هرزه شنو اند
هرزه گو می گردند.
?تنهاکانال تخصصی طب ایرانی اسلامی