اثر عسل روی خون

⤵️اثر عسل روی خون⤵️ ?تاریخ : ۹۵/۲/۴ ?شماره :۳۰۶۷ https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ ❇️ برای ساخته شدن هموگلوبین خون، آهن و ویتامین ب ۱۲ کافی باید فراهم باشد. عسل از نظر آهن غذایی نسبتا غنی که با مصرف آن سنتز هموگلوبین و در نتیجه گویچه های قرمز خون افزایش می یابد. با افزایش هموگلوبین در خون، قدرت اکسیژن […]

⤵️اثر عسل روی خون⤵️

?تاریخ : ۹۵/۲/۴

?شماره :۳۰۶۷
https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ

❇️ برای ساخته شدن هموگلوبین خون، آهن و ویتامین ب ۱۲ کافی باید فراهم باشد. عسل از نظر آهن غذایی نسبتا غنی که با مصرف آن سنتز هموگلوبین و در نتیجه گویچه های قرمز خون افزایش می یابد. با افزایش هموگلوبین در خون، قدرت اکسیژن رسانی خون به بافت ها نیز بیشتر می شود که این امر خود نتایج مفیدی را در سوخت و ساز و سلامت بدن به بار می آورد. بالا رفتن هموگلوبین خون در اثر مصرف مرتب عسل با آزمایش های مختلف به اثبات رسیده است.

✨حکیم حسین خیراندیش✨

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ