اختلالات تیرویید

نسخه درمانی اختلالات تیرویید از استاد طالقانی: درمان اختلالات تیرویید: کم کاری تیرویید ناشی ازسردی وپرکاری تیرویید ناشی از گرمی است. درمان تیرویید کم کار(تیروییدسرد) : ۱_پرهیزازغذاهای طبع سرد،مثل:ترشی،لبنیلت،سرکه،همچنین غذاهای بازاری،فست فودها،نوشابه های بازاری وغذاهای دارای موادنگهدارنده ۲_دم کرده اسطوخودوس،پونه،صبح وشب بمقداریک لیوان باعسل شیرین شودنیم ساعت قبل صبحانه وشام۳_روغن مالی زیرگلونقطه تیروییدباروغن کنجدصبح وشب […]

نسخه درمانی اختلالات تیرویید از استاد طالقانی:

درمان اختلالات تیرویید:
کم کاری تیرویید ناشی ازسردی وپرکاری تیرویید ناشی از گرمی است.
درمان تیرویید کم کار(تیروییدسرد) :
۱_پرهیزازغذاهای طبع سرد،مثل:ترشی،لبنیلت،سرکه،همچنین غذاهای بازاری،فست فودها،نوشابه های بازاری وغذاهای دارای موادنگهدارنده
۲_دم کرده اسطوخودوس،پونه،صبح وشب بمقداریک لیوان باعسل شیرین شودنیم ساعت قبل صبحانه وشام۳_روغن مالی زیرگلونقطه تیروییدباروغن کنجدصبح وشب
۳_بادکش ملایم تیروییدباساکشن دستی ولیوانهای کوچک دراوایل یک دقیقه آرام آرام تاسه دقیقه تا۱۵شب هرشب وتا۲۰شب یک شب درمیان
درمان فوق بمدت۴۰شب اجرایی شودده روزبعدازشروع نسخه دوعددزالوروی نقطه تیروییدبیندازیدو۲۰روزبعدمجددزالواندازی راتکرارکنید
تیروییدپرکار(تیروییدگرم):
۱_پرهیزازغذاهای طبع گرم مانند:عسل،خرما،ادویه جات تند،غذاهای شور،نمک،فست فودهاو…
۲_روغن مالی نقطه تیروییدباروغن بادام شیرین وسرکه بدین ترتیب:روغن بادام شیرین ۳واحد،سرکه۱واحدصبح وشب
۳_حجامت عام یکمرحله وحجامت ملایم از ناحیه تیرویید ده روزیکبارتاسه مرحله.
۴_سرکنگبین برحسب مزاج تایکماه یک تادوباردرروزبسته به شرایط ومزاج،دوساعت بعدغذا
طرزتهیه سرکنگبین:
۲واحد دمکرده کاسنی ،۲واحدعسل،۱واحدسرکه،سرکه و دمکرده کاسنی روروی حرارت بذاریدتا۷دقیقه بجوشد بعدخاموش کرده عسل رواضافه کنید،سردشددرظرفی دریخچال نگهداری کنید برای هربارمصرف:یک سوم لیوان سرکنگبین،دوسوم بقیه آب میل شود
بادام درختی ناشتا ۱۴ عدد خوب جویده ومیل شود.
1436088700806060