اختلال در نعوظ

مردهایی که تجربه اختلال در نعوظ دارند بیشتر در خطر انژین، حمله قلبی یا سکته مغزی هستند آنها دچار فشار خون هستند و مصرف دارو برای بهبود این شرایط می تواند اوضاع را بدتر کند ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

مردهایی که تجربه اختلال در نعوظ دارند بیشتر در خطر انژین، حمله قلبی یا سکته مغزی هستند

آنها دچار فشار خون هستند و مصرف دارو برای بهبود این شرایط می تواند اوضاع را بدتر کند

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد

?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com