از بیانات استاد صمدی آملی (حفظه الله)

????????? ???????? ??????? ?????? ????? ???? ??? ?? ? ✨تاریخ : ۹۵/۳/۲ ✨شماره:۳۰۷۰ ⚜⚜یکی از بطون_معانی_ظهور آن است که واجبات را انجام دهی و از محرمات اجتناب کنی و کسب_حلال داشته باشی و سیما و چهره_انسانی ظاهری در مرد را با محاسن و در زن را با چادر حضرت فاطمه علیها السلام حفظ کنی تا […]

?????????
????????
???????
??????
?????
????
???
??
?
✨تاریخ : ۹۵/۳/۲
✨شماره:۳۰۷۰
⚜⚜یکی از بطون_معانی_ظهور آن است که واجبات را انجام دهی و از محرمات اجتناب کنی و کسب_حلال داشته باشی و سیما و چهره_انسانی ظاهری در مرد را با محاسن و در زن را با چادر حضرت فاطمه علیها السلام حفظ کنی تا به صورت انسانی محشور شوی .
⚜از بیانات استادصمدی آملی(حفظه الله)⚜
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com

?
??
???
????
?????
??????
???????
????????
?????????