استاد طالقانی: کرونا محل تجلّی و قیامِ قیامت دو دیدگاه طبی در جهان گردید.

استاد طالقانی: کرونا محل تجلّی و قیامِ قیامت دو دیدگاه طبی در جهان گردید. گروهی سر به دامان ولایت طبی، موسوم به طب نوین غربی (جزء نگر) نهادند و گروه دیگر سر به دامان ولایت طبی، موسوم به طب کل نگر(اعم از سنتی.اسلامی.چینی و…) نهادند. حسب فرمایش قرآن:  یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ […]

استاد طالقانی: کرونا محل تجلّی و قیامِ قیامت دو دیدگاه طبی در جهان گردید.

گروهی سر به دامان ولایت طبی، موسوم به طب نوین غربی (جزء نگر) نهادند و گروه دیگر سر به دامان ولایت طبی، موسوم به طب کل نگر(اعم از سنتی.اسلامی.چینی و…) نهادند.

حسب فرمایش قرآن: 

یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُولَٰئِکَ یَقْرَءُونَ کِتَابَهُمْ وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِیلًا

روزی که ما هر گروهی از مردم را با پیشوایشان و والیانشان می‌خوانیم، پس هر کس نامه عملش را به دست راست دهند آنها نامه خود را قرائت کنند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد.

با دیده حقیقت بین بنگریم که در زمان فراگیری کرونا نامه عمل کدام طیف به دست راست آنها داده شد و تلفات کدام پیروان کمتر و پرافتخارتر بوده و کدام مکتب طبی حامیان خود را بسمت سلامت رهنمون شد؟!

و تخت های بیمارستان و آرامگاه ها طرفداران کدام مکتب طبی را بیشتر در خود جای داده است؟

مهم نیست در چه سمت و جایگاه در جهان و کشور باشی(ولو بالاترین جایگاه و مقام ظاهری در جهان و کشور)، وقتی اعتقادی به تطابق عالم اصغر(بدن عنصری) و عالم اکبر(نظام خلقت) نداری و در بحران و امتحان الهی به نام کرونا به مکتب طبی که در ماهیت خود سرگردان است پناه میبری، سرگردانی و ترس سهم تو و پیروان توست؛ ولکن خداوند کمترین ستمی به بندگانش نمیکند و این انتخاب توست، ؛ وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِیلًا.