اسهال کودکان

نسخه درمانی اسهال کودکان از استاد طالقانی: درمانهای خانگی اسهال بچه‌ها: برای برطرف کردن اسهال بچه ها بهترین درمان سوپ هویج است.برای این منظور باید۵۰۰گرم هویج را رنده کرده وانرا در یک لیتر آب بجوشانید تا آنکه هویج کاملا پخته ونرم شود ,سپس آن را در آسیاب برقی ریخته تا آنکه به صورت شربت درآید, […]

نسخه درمانی اسهال کودکان از استاد طالقانی:
درمانهای خانگی اسهال بچه‌ها:
برای برطرف کردن اسهال بچه ها بهترین درمان سوپ هویج است.برای این منظور باید۵۰۰گرم هویج را رنده کرده وانرا در یک لیتر آب بجوشانید تا آنکه هویج کاملا پخته ونرم شود ,سپس آن را در آسیاب برقی ریخته تا آنکه به صورت شربت درآید, بعد به آن آب اضافه کرده تا آنکه حجم آن یک لیتر شودوبرای شیرین کردن آن میتوانید از عسل استفاده کنید.