اسپند

] ‍ ( دود کردن اسپند گرم کنندۀ مغز، تقویت حافظه و ضدآلزایمر، نشاط‌آور، ضدعفونی کنندۀ محیط و پاک‌سازی هوا است ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

]
‍ ( دود کردن اسپند گرم کنندۀ مغز، تقویت حافظه
و ضدآلزایمر، نشاط‌آور، ضدعفونی کنندۀ محیط و پاک‌سازی هوا است
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com