اصلاح سبک زندگی ایرانی اسلامی مدرس: استاد طالقانی جلسه دوم