اطلاعیه سازمان بهداشت جهانی?

? ??اطلاعیه سازمان بهداشت جهانی تاریخ:۹۵/۲/۲۱ شماره:۳۰۴۸ ?سهم کشورهای جهان از داروهای گیاهی برای درمان بیماریها ??چین…………….بالای ۸۰درصد ??? ??آلمان……………………۷۷درصد ??? ??بلژیک‌………………….۷۵درصد ??? ??فرانسه………………..۷۵درصد ??? ??بریتانیا………………..۷۴درصد ??? ??استرالیا……………….۴۸درصد ??? ??آمریکا………………….۴۲درصد ??? ??ایران…………………۳ درصد❗️?? منبع:کانال بنیادتوسعه سلامت ایرانیان ?واکنون وزارت بهداشت کمر همت بسته اند تا همان ۳ درصد را نیز به انهدام بکشانند. بیدار باشید. […]

?
??اطلاعیه سازمان بهداشت جهانی
تاریخ:۹۵/۲/۲۱

شماره:۳۰۴۸

?سهم کشورهای جهان از داروهای گیاهی برای درمان بیماریها

??چین…………….بالای ۸۰درصد ???

??آلمان……………………۷۷درصد ???

??بلژیک‌………………….۷۵درصد ???

??فرانسه………………..۷۵درصد ???

??بریتانیا………………..۷۴درصد ???

??استرالیا……………….۴۸درصد ???

??آمریکا………………….۴۲درصد ???

??ایران…………………۳ درصد❗️??
منبع:کانال بنیادتوسعه سلامت ایرانیان

?واکنون وزارت بهداشت کمر همت بسته اند تا همان ۳ درصد را نیز به انهدام بکشانند.
بیدار باشید.
گاهی تاوان یک خواب بسیار سنگین است.
https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ