اطلاعیه فایل متن منابع آزمون مزاج شناسی

‍ ‍ ‍ ? فایل پیوستی متن منابع، آزمون مزاج شناسی میباشد.??? ?این فایل شامل نه جلسه تدریس استاد، حکیم خیراندیش و هشت جلسه مزاج شناسی کاربردی و تصویری استاد طالقانی میباشد. ?اطلاعات آزمون مذکور اعم از(محل وتاریخ برگزاری، نوع گواهینامه دانشگاه و…) بزودی اعلام میگردد. ?عضویت در تنها کانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور?? […]

آرم موسسه

‍ ‍ ‍ ? فایل پیوستی متن منابع، آزمون مزاج شناسی میباشد.???

?این فایل شامل نه جلسه تدریس استاد، حکیم خیراندیش و هشت جلسه مزاج شناسی کاربردی و تصویری استاد طالقانی میباشد.

?اطلاعات آزمون مذکور اعم از(محل وتاریخ برگزاری، نوع گواهینامه دانشگاه و…) بزودی اعلام میگردد.

?عضویت در تنها کانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور??
@marjaetakhasositeb

?جهت دانلود فایل کلیک کنید??