اطلاعیه مهم برای مدیران گروههای طبی

??توجه توجه?? ?اطلاعیه مهم برای مدیران گروههای طبی? ⤵️?⤵️?⤵️?⤵️?⤵️ ⏱جمعه ۱۷ اردیبهشت روز جمعه راس ساعت ۲۱ درگروه سوپر گروه مدیران طب اسلامی سنتی در تلگرام با حضور استاد طالقانی و اعضای محترم جلسه ایی در خصوص بررسی قضایای اخیر هجوم به طب سنتی اسلامی از جانب وزارت بهداشت و وظیفه ما در این شرایط […]

??توجه توجه??

?اطلاعیه مهم برای مدیران گروههای طبی?

⤵️?⤵️?⤵️?⤵️?⤵️
⏱جمعه ۱۷ اردیبهشت روز جمعه راس ساعت ۲۱

درگروه سوپر گروه مدیران طب اسلامی سنتی در تلگرام با حضور استاد طالقانی و اعضای محترم جلسه ایی در خصوص بررسی قضایای اخیر هجوم به طب سنتی اسلامی از جانب وزارت بهداشت و وظیفه ما در این شرایط حساس برگزار خواهد شد.

لذا از اعضای محترم خواستاریم در این جلسه مهم راس ساعت مقرر حضور بهم رسانید.
افرادیکه مدیر گروههای طب سنتی اسلامی هستند اما در سوپر گروه ویژه مدیران عضو نیستند جهت عضویت وشرکت در جلسه به شماره ۰۹۱۱۷۴۰۰۱۸۹
در تلگرام یا واتساپ پیام دهند.
شرکت در این جلسه بسیار ضروری وحیاتی میباشد.

⤴️?⤴️?⤴️?⤴️?⤴️

?روابط عمومی مجموعه احیای طب اسلامی سنتی و موسسه پرتو سبز هستی با نظارت استاد طالقانی☘