اطلاعیه مهم درخصوص شربت مدبّر کرونای غدیر با نام دیگر(تری تراپیست_ Three Therapist)

💠اطلاعیه مهم درخصوص شربت مدبّر کرونای غدیر با نام دیگر(تری تراپیست_ Three Therapist): ⭕️احتراما بدینوسیله به اطلاع کلیه هم میهنان عزیز میرساند؛ شربت مدبّر کرونای غدیر(تری تراپیست)صرفا با شکل و برچسب فوق مورد تائید میباشد وهر داروی دیگری ولو با تغییر جزیی در متن،شکل، برچسب،نوشتار و.. نشاندهنده عدم تایید آن دارو توسط استاد طالقانی وموسسه […]

💠اطلاعیه مهم درخصوص شربت مدبّر کرونای غدیر با نام دیگر(تری تراپیست_ Three Therapist):

⭕️احتراما بدینوسیله به اطلاع کلیه هم میهنان عزیز میرساند؛
شربت مدبّر کرونای غدیر(تری تراپیست)صرفا با شکل و برچسب فوق مورد تائید میباشد وهر داروی دیگری ولو با تغییر جزیی در متن،شکل، برچسب،نوشتار و.. نشاندهنده عدم تایید آن دارو توسط استاد طالقانی وموسسه میباشد.
⭕️لازم بذکر است فعلا شربت مدبّر غدیر،در دو ظرف ۲۵۰cc و ۱۲۵cc میباشد.
🔸عزیزان دارای تجربه داروسازی که تقاضای ساخت داروی غدیر ودر اختیار قراردادن صلواتی یا با هزینه کم بمردم را دارند،جهت کسب اجازه، وحدت رویه و نظارت بر کیفیت دارو در کشور به آی دی زیر پیام دهند؛درغیر اینصورت داروی آنها بعنوان داروی غیرقابل تائید برای هم میهنان عزیز علنی میشود👇
T.me/T_Ghadir110

🔸کلیه گزارشات اعم ازجعل، گرانفروشی،عدم انطباق برچسب، ظرف و ضعف کیفیت دارو باداروی اصلی غدیر و..را به کارگروه حراست از داروی غدیر گزارش دهید.

http://T.me/Nazer_ghadir

 

🔸توصیه های درمانی ارزشمند در خصوص کرونا وداروی غدیر👇
t.me/A_ostadtaleghani/1959

⭕️لطفا عکس فوق را در موبایل خود ذخیره وهنگام تهیه آنرا با تصویر تطبیق دهید