اطلاعیه مهم :

???اطلاعیه مهم ۱۳۹۵/۲/۲۸ ?احتراما جهت حمایت از طب سنتی اسلامی و اساتید این طب؛ روی آدرس ذیل کلیک کرده و حتما در نظر سنجی مذکور شرکت نمائید. ??لینک نظر سنجی وامضای اینترنتی http://ehyayetebeslami.com/vote.php ✅حمایت از طب سنتی اسلامی را در این شرایط حساس وظیفه شرعی خود بدانید و ضمن شرکت در این نظر سنجی این […]

???اطلاعیه مهم
۱۳۹۵/۲/۲۸
?احتراما جهت حمایت از طب سنتی اسلامی و اساتید این طب؛ روی آدرس ذیل کلیک کرده و حتما در نظر سنجی مذکور شرکت نمائید.

??لینک نظر سنجی وامضای اینترنتی
http://ehyayetebeslami.com/vote.php
✅حمایت از طب سنتی اسلامی را در این شرایط حساس وظیفه شرعی خود بدانید و ضمن شرکت در این نظر سنجی این اطلاعیه را در تمام گروهها منتشر نمائید.

?سایت رسمی استاد طالقانی جهت رویت نتایج اقدامات اخیر
www.ehyayetebeslami.com