اطلاعیه:

??مژده?مژده?? بلطف خدا بزودی تدریس استاد حکیم خیراندیش، با سبک و اسلوب خاص در این کانال( کانال تخصصی) ارائه خواهد شد? ?تدریس ایشان در چندفصل با موضوعات متنوع و بسیار کاربردی و جامع ارائه خواهد شد. ?تنها کانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور??? https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg ?منتشر کنید

??مژده?مژده??

بلطف خدا بزودی تدریس استاد حکیم خیراندیش، با سبک و اسلوب خاص در این کانال( کانال تخصصی) ارائه خواهد شد?

?تدریس ایشان در چندفصل با موضوعات متنوع و بسیار کاربردی و جامع ارائه خواهد شد.

?تنها کانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور???
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

?منتشر کنید