اطلاعیه:

? ?مژده ?مژده ?مژده ? ? برای اولین بار در کشور ? ?احتراما بدینوسیله به کلیه علاقمندان طب ایرانی اسلامی میرساند:?? ?حسب انجام تفاهم فی مابین موسسه پرتو سبزهستی و برخی دانشگاههای رسمی کشور در چند روز آینده برای اولین بار در کشور آموزش مبنائی و استنباطی طب ایرانی اسلامی با تدریس استاد طالقانی بصورت […]

? ?مژده ?مژده ?مژده ?
? برای اولین بار در کشور ?

?احتراما بدینوسیله به کلیه علاقمندان طب ایرانی اسلامی میرساند:??

?حسب انجام تفاهم فی مابین موسسه پرتو سبزهستی و برخی دانشگاههای رسمی کشور در چند روز آینده برای اولین بار در کشور آموزش مبنائی و استنباطی طب ایرانی اسلامی با تدریس استاد طالقانی بصورت تصویری، در غالب کلیپ های کوتاه و جلسات مختصر در تنها کانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور برگزار میگردد.

?این شیوه تدریس بصورت مختصر ، مفید و فشرده در سطوح مقدماتی، متوسطه و تخصصی برگزار خواهد شد.

?در این سلسله تدریس ها بصورت سلسله و زنجیره وار مطالب عمیق و اساسی و بنیادی طب اسلامی بصورت ریشه ای و تحلیلی برای اولین بار در کشور در قالب کلیپ های مختصر و مفید ارائه میگردد.

?در پایان هر سلسله تدریس، آزمون رسمی از سوی موسسه پرتو سبز هستی و دانشگاههای مذکور برگزار و به قبول شدگان گواهینامه معتبر تقدیم خواهد گردید.

?عضویت در تنها کانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور،جهت دریافت تدریس اساتید وحکما????

https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

?لطفا،جهت احیای طب اسلامی ایرانی، به نیت ۱۴ معصوم برای ۱۴ نفر،کانالها و گروهها ارسال فرمائید.

?با مشارکت در انتشار این پیام ما را جهت احیای طب اسلامی ایرانی یاری نمائید.