افت فشار خون?

?نسخه درمانی کنترل افت فشارخون از استاد طالقانی: جهت درمان کامل افت فشار خون ,باید معاینه کامل به منظور بررسی علل وعوامل اصلی آن صورت پذیرد. جهت کنترل افت فشار خون اینگونه عمل نمایید: پرهیز از غذاهای طبع سردمانند ترشیجات,لبنیات,استرس,خستگی و… هر سه تا شش ساعت یک لیوان شربت عسل وگلاب. گوشت را آبپز کنید […]

?نسخه درمانی کنترل افت فشارخون از استاد طالقانی:

جهت درمان کامل افت فشار خون ,باید معاینه کامل به منظور بررسی علل وعوامل اصلی آن صورت پذیرد.
جهت کنترل افت فشار خون اینگونه عمل نمایید:
پرهیز از غذاهای طبع سردمانند ترشیجات,لبنیات,استرس,خستگی و…
هر سه تا شش ساعت یک لیوان شربت عسل وگلاب.
گوشت را آبپز کنید وبهمراه ادویه جات با کمی عسل مخلوط کرده میل نمایید.
در شرایط اضطراری نصف لیوان گلاب ونصف لیوان آب را مخلوط وسه قاشق عسل مخلوط کرده وجرعه جرعه بنوشید.
سپس به توالی کم کم یک قاشق چایخوری عسل زیر زبان نگهدارید.
گلاب به سروصورت بزنید یا اسفند دود کنید.
کتف فرد را به آرامی ماساژ دهید.
درنظر داشته باشید غیر از علل غیرمتعارف افت فشار, مانند خونریزیهای داخلی و… مهمترین علت افت فشار خون, کم خونی کمی یعنی کم بودن کل حجم اخلاط در بدن ,بعلت ضعف تغذیه عمومی وغلبه اخلاط مانند غلبه سودا,بلغم وصفرا میباشد که موجب ایجاد کم خونی کیفی وضعف ارواح وقوا میگردد.