?افزایش شیرمادران شیرده۱⃣

?افزایش شیر در زنان شیرده۱⃣ از استاد طالقانی: کمبود شیر در زنان ومادران شیرده باید دقیق بررسی گردد وعلل وعوامل آن مشخص وحسب مورد تدابیر ودر صورت نیاز درمان صورت پذیرد. حقیر برخی از موارد که به میتواند منجر به کمبود شیر در مادران گردد را ذیلا ذکر میکنم: ۱⃣مزاج کل بدن ۲⃣مزاج عضو(مزاج پستان) […]

?افزایش شیر در زنان شیرده۱⃣
از استاد طالقانی:
کمبود شیر در زنان ومادران شیرده باید دقیق بررسی گردد وعلل وعوامل آن مشخص وحسب مورد تدابیر ودر صورت نیاز درمان صورت پذیرد.
حقیر برخی از موارد که به میتواند منجر به کمبود شیر در مادران گردد را ذیلا ذکر میکنم:
۱⃣مزاج کل بدن

۲⃣مزاج عضو(مزاج پستان)
۳⃣کم خوابی
۴⃣ضعف تغذیه
۵⃣پارامترهای روحی وروانی مانند: استرس ،عصبانیت ,کینه ,حرص و…
۶⃣کم شیر دادن به نوزاد
۷⃣درگیربودن طبیعت بدن بواسطه برخی بیماریها مانند اسهال و…
بلطف خدا در جلسه بعدی به شرح موضوعی ومختصر وچگونگی تدابیرودرمان هریک خواهیم پرداخت.