اقدام تحسین بر انگیز یکی از هیئت های مذهبی

. پذیرایی با چای ایرانی به جایی چای وارداتی. ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

.
پذیرایی با چای ایرانی به جایی چای وارداتی.
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com