اقســـام غذاها

‍????? ? از دیدگاه طب ایرانـــے ? @Ostadtaleghani ☘ ?غذاهاےلطیـف صالح الڪیموس(غذاے مولد حداڪثرے خلط خون )? ?زرده تخم مرغ عسلۍ ، آب گوشت از گوشت گوسفند یکساله«ماءاللحم» (ڪثیر الغذا ) ? انار، سیب، کاهو (قلیل الغذا) ?نان گندم (متوسط الغذا ) ? غذاهاے ڪثیـــف یا غلیظ صالح الڪیموس? ? تخم مرغ برشته کرده در […]

‍?????

? از دیدگاه طب ایرانـــے ?

@Ostadtaleghani ☘

?غذاهاےلطیـف صالح الڪیموس(غذاے مولد حداڪثرے خلط خون )?

?زرده تخم مرغ عسلۍ ، آب گوشت از گوشت گوسفند یکساله«ماءاللحم» (ڪثیر الغذا )

? انار، سیب، کاهو (قلیل الغذا)

?نان گندم (متوسط الغذا )

? غذاهاے ڪثیـــف یا غلیظ صالح الڪیموس?

? تخم مرغ برشته کرده در روغن (کثیرالغذا)
? پنیر تازه (قلیل الغذا)
?گوشت گوساله(متوسط الغذا )

?غذاهای معتدل صالح الڪیموس ?

? گوشت بره یکساله (کثیرالغذا )

⚪️ شلغم (قلیل الغذا)

? گوشت بچه شتر (معتدل الغذا)

?? ماهی خشک کرده و دودی (ردی الکیموس و قلیل الغذا)

✅ صالح الکیموس مواد خوراکی هستند که در کبد از آن “خلط خون” طبیعی صافی تولید میشود.
⬅️کثیرالغذا به مواد خوراکی گفته میشود که از آن خلط خون بسیار تولید میگردد.
⬅️ متوسط الغذا به مواد خوراکی گفته میشود که از آن خلط خون متوسط تولید میگردد.
⬅️ قلیل الغذا به مواد خوراکی گفته میشود که از خلط خون اندک تولید میشود.
⬅️ ردی الکیموس غذاهایی هستند که از هضم آنها در کبد اخلاط غیر متعادل و ناصالح ساخته میشود.
?موردتایید استاد طالقانی
@Ostadtaleghani ☘