انواع سردرد و تدابیر مربوطه از استاد روازاده

انواع سردرد و تدابیر مربوطه از استاد روازاده ?سر دردی که‌ از سوءمزاج بوجود می آید، مقصود آن است که یک‌ مزاج خارجی بر مزاج جبلی شما حادث شده و جایگزین آن می شود مثلاً آن را یا‌ گرم و تر یا سرد و تر می کند. و اگر با دست لمس کنید سردی و […]

انواع سردرد و تدابیر مربوطه از استاد روازاده

?سر دردی که‌ از سوءمزاج بوجود می آید، مقصود آن است که یک‌ مزاج خارجی بر مزاج جبلی شما حادث شده و جایگزین آن می شود مثلاً آن را یا‌ گرم و تر یا سرد و تر می کند. و اگر با دست لمس کنید سردی و یا گرمی را حس می‌کنید.
◀️ همین نوع، خودش دو قسم دارد که‌ یک‌ مورد آن از قرار زیر است: ??

?یکی از حرارت بیرونی عارض می شود، مثل زمانی که زیر نور آفتاب قرار گرفته اید یعنی‌ احتراقی که از نور شدید‌ آفتاب رخ می دهد و چون حرارتش از حرارت بدن بالاتر است در قوت بدن ضعف ایجاد می‌کند. پس قسمت سر چون در بالاترین نقطه ی اعضا واقع شده حرارت خارجی اول به این عضو سرایت می کند و رطوبت های لطیف را تحلیل می برد و سردرد ایجاد می‌کند در این سردرد حرارت دقیقاً بر جلد (پوست) سر مشخص و قابل لمس است.

☑️ علاجش برای عده ای این است که‌ به محض ورود کردن در سایه بهبود حاصل می شود.
? علامت های دیگری هم وجود دارد برای این نوع سر درد، یعنی ممکن است داغی سر رخ ندهد اما از علامت های دیگری می توان فهمید که‌ این نوع سردرد ناشی از احتراق خارجه نظیر نور آفتاب است.

? خشکی دهان
? احساس عطش
? احساس صدای باد در گوش

☑️ علاج این نوع سردردها قرار گرفتن در جایی خنک، رساندن رطوبات به جهت از دست دادن رطوبت لطیف قبلی بدن، خوردن گلاب، مالیدن روغن های خنکی همچون بنفشه به سر، همچنین گذاشتن کمی مخلوط سرکه و گلاب و روغن گل بر سر، که‌ هر کدام به دلایلی مفید است که‌ در بحث نمی‌گنجد.

?نوع دیگر سردردی است که بر اثر خوردن ادویه جات مثل فلفل و یا اغذیه حارّ دیگر مانند تمر ایجاد می شود، به این جهت که بخار حار از آن‌ها استخراج شده ‌و بر مزاج سر غلبه می‌کند و این زودتر از بقیه ی اعضا رخ می دهد و مغز را گرم کرده و به سبب آن باعث سردرد می گردد.

? علامتش:
? خشک‌ شدن بینی و مخاط بینی
? حادث شدن اضطراب و نا آرام شدن
? تغییر حواس و سوء فکر
? کم خواب شدن

☑️ علاج این سردردها کاهو به همراه سکنجبین، تخم خیار و تخم کاهو و خرفه و ترنجبین، آشامیدن شربت نیلوفر، عناب، همچنین ماءالشعیر طبی

✍️ گردآوری: یکی از حامیان احیای سلامت

#مقالات
#سردرد