اهمیت خواب کودک

✔️اینکه ما بچه ها را آزاد میگذاریم که هر ساعتی خواستند بخوابند و هر ساعتی دلشان خواست بیدار شوند? ✅نه تنها به آرامش کودک کمک نمی کند بلکه او را نا امن می کند موردتائیداستادطالقانی✅ ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

photo_2016-08-28_23-48-22
✔️اینکه ما بچه ها را آزاد میگذاریم که هر ساعتی خواستند بخوابند و هر ساعتی دلشان خواست بیدار شوند?

✅نه تنها به آرامش کودک کمک نمی کند بلکه او را نا امن می کند

موردتائیداستادطالقانی✅
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com