اولین چشم مصنوعی جهان در شهر سوخته نزدیک زابل

اولین چشم مصنوعی جهان در شهر سوخته نزدیک زابل با قدمتی حدود ۶۰۰۰ سال، از جنس چربی حیوانى و قیر طبیعی و رشته های طلا/منبع: پارسینه

اولین چشم مصنوعی جهان در شهر سوخته نزدیک زابل با قدمتی حدود ۶۰۰۰ سال، از جنس چربی حیوانى و قیر طبیعی و رشته های طلا/منبع: پارسینه