ایست قلبی ،بیشترین علت فوت تهرانی ها

⚰⚰⚰⚰⚰⚰⚰⚰⚰ تاریخ:۹۵/۵/۶ شماره:۳۱۲۴۸ ایست قلبی بیشترین علت فوت تهرانی‌ها در بهار ۹۵? ?مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با اشاره به آمار متوفیان شهر تهران در ۳ ماهه اول سال۹۵ گفت: ایست قلبی همچنان اولین دلیل فوت پایتخت نشینان است. ?در این مدت ۱۳ هزار و ۴۰۹ نفر در شهر تهران فوت کرده اند که این تعداد […]

⚰⚰⚰⚰⚰⚰⚰⚰⚰

تاریخ:۹۵/۵/۶
شماره:۳۱۲۴۸
ایست قلبی بیشترین علت فوت تهرانی‌ها در بهار ۹۵?

?مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با اشاره به آمار متوفیان شهر تهران در ۳ ماهه اول سال۹۵ گفت:

ایست قلبی همچنان اولین دلیل فوت پایتخت نشینان است.

?در این مدت ۱۳ هزار و ۴۰۹ نفر در شهر تهران فوت کرده اند که این تعداد ۷۶۹۹ نفر مذکر، ۵۴۹۹ مونث و ۲۱۱ نوزاد را شامل شده است

?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com