بابونه

#بابونه ? ✅چای بابونه،برای درمان #کیست_تخمدان و درد و ناراحتی،قاعدگی های نامنظم را درمان وبه تحریک جریان خون در ناحیه لگن و رحم کمک میکند. ? Telegram.me/ostadtaleghani

#بابونه ?
✅چای بابونه،برای درمان #کیست_تخمدان و درد و ناراحتی،قاعدگی های نامنظم را درمان وبه تحریک جریان خون در ناحیه لگن و رحم کمک میکند.
?
Telegram.me/ostadtaleghani