بازجویی فرزندان

✔️ فرزندانتان رابازجویی نکنید دایم سوال نکنید چیکارکردی؟کجابودی؟ و.. چون اگر فرزندان به شمابی اعتماد شوند مخفی کار میشوند ومسایل مختلفشان رابه شمانمیگویند ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

✔️ فرزندانتان رابازجویی نکنید دایم سوال نکنید چیکارکردی؟کجابودی؟ و..

چون اگر فرزندان به شمابی اعتماد شوند مخفی کار میشوند ومسایل مختلفشان رابه شمانمیگویند

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com