بالاخره وزارت بهداشت امروز مطب دکتر سید سعید اسماعیلی متخصص طب سنتی از دانشگاه ایران را پلمپ کرد

??تاریخ : ۹۵/۳/۶ ??شماره: ۳۰۸۱ ???بالاخره وزارت بهداشت ، امروز مطب دکتر سید سعید اسماعیلی متخصص طب سنتی از دانشگاه ایران را پلمپ کرد??? ⬜️◻️◽️تاقبل از این وزارت بهداشت ، اقدام به پلمپ این مرکز کرده بود که بخاطر مخالفت شدید مردم ، موفق نشده بودند لکن امروز بالاخره زهر خود را ریخته و مطب […]

??تاریخ : ۹۵/۳/۶
??شماره: ۳۰۸۱

???بالاخره وزارت بهداشت ، امروز مطب دکتر سید سعید اسماعیلی متخصص طب سنتی از دانشگاه ایران را پلمپ کرد???
⬜️◻️◽️تاقبل از این وزارت بهداشت ، اقدام به پلمپ این مرکز کرده بود که بخاطر مخالفت شدید مردم ، موفق نشده بودند لکن
امروز بالاخره زهر خود را ریخته و مطب یکی از بهترین پزشکان طب سنتی کشور را پلمپ کردند.◽️◻️⬜️
✨✨کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
✨✨سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com