باکلاس بودن یعنی…

باکلاس بودن یعنی هنگام خرید از فروشنده کیسه نگیرید و از کیف پارچه ای یا زنبیل استفاده کنید. کیسه فریزر ۵۰۰ سال طول می‌کشد تا تجزیه شود. ?باکلاسی یعنی احترام به محیط زیست ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

باکلاس بودن یعنی هنگام خرید از فروشنده کیسه نگیرید و از کیف پارچه ای یا زنبیل استفاده کنید.
کیسه فریزر ۵۰۰ سال طول می‌کشد تا تجزیه شود.

?باکلاسی یعنی احترام به محیط زیست
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com