بخار پز کردن ماهی

‍ ???????? ??بخار پز کردن ماهی بلغم آن را بالا تر برده و به سلامتی انسان و اعصاب ضربه بدترین می زند ماهی طبق روایات باید با خرما یا عسل مصرف شود ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

‍ ????????
??بخار پز کردن ماهی بلغم آن را بالا تر برده و به سلامتی انسان و اعصاب ضربه بدترین می زند
ماهی طبق روایات باید با خرما یا عسل مصرف شود
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com