برای نوزادان و بیماران از آب جوشیده استفاده شود

برای نوزادان و بیماران از آب جوشیده استفاده شود ???????? تاریخ:۹۵/۴/۳۰ شماره:۳۱۲۳۰ ?در غالب کشورها ، مشکل آب لوله کشی برای شرب این است که، جهت پیش گیری از رشد باکتری در لوله ها مقداری کلر وارد آب می کنند، اما کلر در کنار ضدعفونی کردن از یک سو سالم نبوده و باکتری های مفید […]

برای نوزادان و بیماران از آب جوشیده استفاده شود
????????
تاریخ:۹۵/۴/۳۰
شماره:۳۱۲۳۰

?در غالب کشورها ، مشکل آب لوله کشی برای شرب این است که، جهت پیش گیری از رشد باکتری در لوله ها مقداری کلر وارد آب می کنند، اما کلر در کنار ضدعفونی کردن از یک سو سالم نبوده و باکتری های مفید موجود در روده بزرگ (Lactobacteria ) را می کشد.
♨️?♨️?
?از سوی دیگر کلر با مواد آلی موجود در آب نیز ترکیب شده و ترکیباتی بوجود می آورد که آن ها هم  مضر هستند. اما از آنجا که کلر و ترکیبات آن است فرار هستند جوشاندن آب به مدت پنج الی ده دقیقه آن ها را از آب خارج می کند. توصیه می شود که به ویژه برای نوزادان و بیماران حتما از این آب استفاده کنید.
♨️?♨️?

کانال تخصصی آنتی بیوتروریسم✅
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com