بررسی رنگ مدفوع

?برگرفته از کتاب ? آشنایی متوسطه طب سنتی اسلامی استاد طالقانی? ?تاریخ :۹۵/۱/۲۸ ?شماره :۳۰۵۱ ⚡️مدفوع ⚡️ ◀️ رنگ مدفوع ↩️ رنگ طبیعی مدفوع اتشی روشن است .اگر مدفوع به رنگ اتشی تیره در اید نشان از زیادی زهر دارد و اگر روشن تر از رنگ طبیعی باشد دلیل خامی و نا پختگی است .↪️ […]

?برگرفته از کتاب ? آشنایی متوسطه طب سنتی اسلامی استاد طالقانی?

?تاریخ :۹۵/۱/۲۸
?شماره :۳۰۵۱

⚡️مدفوع ⚡️

◀️ رنگ مدفوع

↩️ رنگ طبیعی مدفوع اتشی روشن است .اگر مدفوع به رنگ اتشی تیره در اید نشان از زیادی زهر دارد و اگر روشن تر از رنگ طبیعی باشد دلیل خامی و نا پختگی است .↪️

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ

*⃣ مدفوعی که کف داشته باشد محتمل بر دو علت است :

◀️ یا دلیل بر آن است که از شدت حرارت جوش آورده است ویا نشان از آمیزه های بادهای زیاد دارد .اگر مدفوع خشک باشد نشانه خستگی و تحلیل و یا دفع زیاد ادرار یا حرارت آتشین یا خشکی خوراک ویاسرانجام توقف زیاد در روده است .▶️

☘?کاری از مجموعه احیای طب سنتی و اسلامی و موسسه پرتو سبز هستی با نظارت استاد طالقانی ?☘

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ