برگرفته از بیانات استاد طالقانی در بحث مزاج شناسی

برگرفته از بیانات استاد طالقانی در بحث مزاج شناسی.☀️ ?????????? تاریخ:۹۵/۴/۹ شماره:۳۱۷۹ ✳️ یکی از علل رانده شدن شیطان، از درگاه خداوند متعال، از دیدگاه طب اسلامی✳️! ✅در بحث مزاج شناسی آمده است که آتش گرم و خشک است و معادل آن مزاج صفرا می باشد. ? یک صفراوی بالا نشین است و همواره تمایل […]

برگرفته از بیانات استاد طالقانی در بحث مزاج شناسی.☀️

??????????
تاریخ:۹۵/۴/۹
شماره:۳۱۷۹
✳️ یکی از علل رانده شدن شیطان، از درگاه خداوند متعال، از دیدگاه طب اسلامی✳️!
✅در بحث مزاج شناسی آمده است که آتش گرم و خشک است و معادل آن مزاج صفرا می باشد.

? یک صفراوی بالا نشین است و همواره تمایل به برتری جویی دارد.
واین خصوصیت ذاتی اوست.
⬇️⬇️⬇️⬇️
از اینرو آن حرف شیطان لعین، که وقتی مأمور به سجده در مقابل آدم شد گفت آتش از خاک برتر است و أمر خداوند را نپذیرفت، از نظر ظاهر، درست بود که آتش بالاتر از طین و گِل است.

یعنی سجده کردن یعنی کوچک شدن ومن که از آتشم نباید به خاک وآب که میشود طین وزیر دست من سجده کنم.

? اما رانده شدنش به سه علت بود:

۱⃣ در محضر حق متعال بی ادبی و طغیان کرد…

۲⃣ فعلیت را دید نه قوه را !!!

۳⃣ ونفخت فیه من روحی را از شدت غرور از حق تعالی نشنیده گرفت.

? انسان بالقوه که به تعبیر آیات و روایات از خاک خلق شده است منبع استعداد است و می تواند از تمام مخلوقات عالَم، حتی از موجوداتی که از آتش خلق شده اند برتر و أشرف باشد.

✅ به همین جهت خداوند اسماء الله را به انسان آموخت چون این قوه واستعداد فقط در انسان است وبقیه موجودات از پذیرش این امانت ناتوان بودند چون قوه واستقلال ذاتی ندارند.

حتی شیطان که إدعای صدر نشینی داشت.

درعالم ماده هم الان قوه واستعداد در آب وخاک است.

⚡️افرادی با مزاج صفرا، باید در خودسازیِ نفس خودشان مراقب باشند که همچون شیطان اسیر تکبر و غرور نشوند.
چون صفرا تمایل به برتری دارد واین ذات صفراست.

⬅️مهم اینست که یک إنسان این توانایی را دارد از مرتبه أسفل السافلین به عرش أعلای إلهی و مقام صادره اول برسد، همچون رسول خدا حضرت محمد مصطفی(ص).
انسان با دارا بودن رکن پنج وروح الهی که در او به ودیعت گذاشته شده میتواند بر قدرتهای طبیعی عالم ماده اعم از صفرا.سودا.دم.بلغم غلبه کند.
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com