بزرگترین علت چرب شدن کبد

‍ (آب یخ اولین و بزرگترین علت چرب شدن کبد و نابودی آن محسوب می شود. هرگز آب یخ ننوشید مخصوصا با شکم خالی یا پس از خوردن غذای چرب و پس از استحمام❗️ ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ (آب یخ اولین و بزرگترین علت چرب شدن کبد و نابودی آن محسوب می شود. هرگز آب یخ ننوشید مخصوصا با شکم خالی یا پس از خوردن غذای چرب و پس از استحمام❗️

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com