بهداشت روانی فرزندان:شماره:۳۱۴۳۴

بهداشت روانی فرزندان: مدرسه تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۹ شماره:۳۱۴۳۴ وقتی را که برای درس خواندن کودک مشخص کرده اید را به کارهای هیجان انگیز و وسوسه کننده نپردازید.تا کودک با تمرکز به کارهایش برسد بهترین حالت این است که همزمان با کودک شما هم مشغول درس خواندن،مطالعه و رسیدگی به کارهای شخصی تان شوید. ✅مورد تایید استاد طالقانی […]

بهداشت روانی فرزندان:

مدرسه

تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۹

شماره:۳۱۴۳۴

وقتی را که برای درس خواندن کودک مشخص کرده اید را به کارهای هیجان انگیز و وسوسه کننده نپردازید.تا کودک با تمرکز به کارهایش برسد

بهترین حالت این است که همزمان با کودک شما هم مشغول درس خواندن،مطالعه و رسیدگی به کارهای شخصی تان شوید.

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

منبع :نوردیده

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com