بهداشت روانی فرزندان:(شماره ۳۱۶۲)

‌‌??بهداشت روانی فرزندان: تاریخ:۱۳۹۵/۴/۳ شماره:۳۱۶۲ #هوش_و_یادگیری ۷ ✔️ بخش فطری شبکه عصبی مختص انسان است و مربوط به روح است؛ نتیجه ی تجربه های کودک در محیط است. ✅ بخش غریزی که با حیوانات مشترک هستیم و ناخودآگاه کار خودش را انجام می دهد را با آن کاری نداریم ⬅️ این شبکه ی عصبی برای […]

‌‌??بهداشت روانی فرزندان:

تاریخ:۱۳۹۵/۴/۳

شماره:۳۱۶۲
#هوش_و_یادگیری ۷

✔️ بخش فطری شبکه عصبی مختص انسان است و مربوط به روح است؛ نتیجه ی تجربه های کودک در محیط است.

✅ بخش غریزی که با حیوانات مشترک هستیم و ناخودآگاه کار خودش را انجام می دهد را با آن کاری نداریم

⬅️ این شبکه ی عصبی برای ما خیلی اهمیت دارد زیرا که حاصل این شبکه عصبی، روان است. سلامتی روان به چگونگی تشکیل اتصال ها و چگونگی ترکیب میدان های مغناطیسی بستگی دارد.

? اگر این اتصال ها و میدان های مغناطیسی درست در کنار هم قرار بگیرند و ترکیب شوند، روان در سلامت و تعادل خواهد بود. و اگر اشتباه در کنار هم قرار بگیرند، مشکل روانی ایجاد می کنند که بایدبه روانشناس و روانپزشک مراجعه کردو با دارو و تکنیک و روش مداوا می شوند.

منبع:نور دیده

✳️کانال رسمی استاد طالقانی??
http://tlgrm.me/ostadtaleghani
✳️سایت رسمی استاد طالقانی??
http://www.ehyayetebeslami.com