بهداشت روانی فرزندان:(شماره ۳۱۶۵)

بهداشت روانی فرزندان: تاریخ:۹۵/۴/۵ شماره:۳۱۶۵ #هوش_و_یادگیری ۸ ? بیماری های روانی ریشه در کودکی دارند. ✅ اتصال ها و میدان ها مثل حروف الفبا هستند؛ خصلت ها و خاصیت های خودشان را دارند و ترکیب آن ها با یکدیگر، کلمه و در آخر جمله را می سازد. یک موقع ما با ترکیب این کلمات مثنوی […]

بهداشت روانی فرزندان:
تاریخ:۹۵/۴/۵
شماره:۳۱۶۵
#هوش_و_یادگیری ۸

? بیماری های روانی ریشه در کودکی دارند.

✅ اتصال ها و میدان ها مثل حروف الفبا هستند؛ خصلت ها و خاصیت های خودشان را دارند و ترکیب آن ها با یکدیگر، کلمه و در آخر جمله را می سازد. یک موقع ما با ترکیب این کلمات مثنوی و متن های زیبا و شعر و متن های علمی را تألیف می کنیم و یک موقع هم فحش و ناسزامیگوییم

? دیدید بعضی ها با چهارتا کلمه آتیش به پا می کنند و بعضی ها با چهار کلمه آرامش ایجاد می کنند؟ این بستگی به نوع قرار گرفتن آن میدان های مغناطیسی در کنار هم دارد. آموزش در این مرحله است. باید یاد بگیریم که این میدان های مغناطیسی تشکیل شده را چگونه کنار هم بچینیم.

✅ بحث ما و هدف رویکرد کودک متعادل این است که این شبکه را چگونه ساماندهی کنیم.

منبع:نوردیده✅
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com